Ansiklopedik Kent Sözlüğü

Close

Ansiklopedik Kent Sözlüğü

2019

Cover and Book Design

Client: Marmara Belediyeler Birliği

Book Design: Utku Lomlu

Book Cover Design: Seda Yüksel

“Kent” Typeface Design: Seda Yüksel