Hera Büyüktaşçıyan Book

Close

Hera Büyüktaşçıyan Book

2015

Venice Biennial Book Design for Hera Büyüktaşçıyan

Credits

Client: Hera Büyüktaşçıyan

Designer: Utku Lomlu